لقی

7 / 10
از 2 کاربر

لقی داخلی بلبرینگ بنا به تعریف کل، فاصله ای است که یک رینگ نسبت به رینگ دیگر در جهت شعالی یا جهت محوری می تواند حرکت کند.

بین لقی داخلی یک بیرینگ، قبل از نصب و لقی داخلی بیرینگ نصب شده که به دمای کارکرد می رسد تفاوت وجود دارد. به عبارت دیگر لقی داخلی قبل از نصب، بیشتر از لقی در حین کار می باشد. زیرا درجه انطباقات تداخلی رینگ ها متفاوت است.

انبساط حرارتی رینگ ها و دیگر اجزا نیز متفاوت می باشد. به عنوان یک قانون عمومی ، بیرینگ ها در حین کارکرد باید همیشه لقی داخلی صفر داشته باشند و از سوی دیگر رولبرینگ های استوانه ای، کروی، مخروطی و توریدال باید همیشه در حین کارکرد ، مقداری لقی هرچند کم ، داشته باشند.

وقتی شرایط نصب و کارکرد با شرایط طبیعی متفاوت باشد، بیرینگ ها با لقی کمتر یا بیشتر مورد نیاز است.

بیرینگ ها با لقی غیر نرمال با پسوندهای C1 تا C6 در شماره فنی خود مشخص می شوند.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :