انبارداری و جابجایی بیرنیگ ها

10 / 10
از 2 کاربر

بهتر است همواره از دستکش، تجهیزات جابجایی و بلند کردن که برای نصب و بیرون بیرینگ ها طراحی شده اند، استفاده می شود این کار نه تنها باعث صرفه جویی در وقت و هزینه ها می شود بلکه خستگی کم تر، خطر کم تر و احتمال بروز صدمات بدنی را کاهش می دهد.

بیرینگ ها را می توان در جعبه های اصلی برای سال ها نگهداری کرد به شرطی که رطوبت نسبی از 60%بیشتر نبوده و تغییرات درجه حرارت محل نگهداری زیاد نباشد. همچنین محل نگهداری نباید دارای ارتعاش باشد.

برینگهای بزرگ باید به صورت خوابیده نگهداری شوند و کل سطح جانبی رینگ ها حمایت شده باشد در صورت نگهداری این برینگ ها به صورت ایستاده وزن رینگ ها و اجزای غلتنده باعث تغییر شکل دائمی بیرینگ می شود زیرا رینگهای بیرینگ ضخامت نسبتا کمی دارند.

گریس موجود در بیرینگ های آب بند شده که برای مدت طولانی در انبار نگهداری شده اند ممکن است خراب شده و خواص خود را از دست داده باشند.

بیرینگ هایی که در جعبه اصلی خود نمی باشند باید بخوبی در مقابل خوردگی و آلودگی محافظت شوند.

جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید .

تلفن : 22884189

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :